onderwijs

Gastlessen op scholen; Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, ROC…

Je leest het dagelijks in de kranten. De kinderen van nu bewegen te weinig en eten niet gezond genoeg.
Hoe krijgen we daar nu verandering in? Waar beginnen we?
De kinderen zijn de toekomst, die van henzelf en die van de wereld.
Door hen al op jonge leeftijd uitleg te geven over gezonde voeding en een gezonde leefstijl, kunnen zij zich een eigen mening vormen omtrent dit alles en verder uitgroeien tot een bewuste burger.

Willen jullie als school ook voorop lopen en meewerken aan een gezonde leefstijl bij uw leerlingen.
maar wel graag op een manier die bij hen past? Klik hier voor het maken van een vrijblijvend gesprek met mij.

Ziet u in de pauze ook veel van uw studenten ongezond eten en drinken, maar weet u niet hoe u dit aanpakt?

Voor voorlichting aan kinderen of ouders, invulling van een ouderavond, een lessencyclus of een andere werkvorm bij u op school…..klik hier  om samen naar de mogelijkheden te kijken.

 

Lezing/ workshop op kinderdagverblijf of BSO:

Vaak horen leidsters op een kinderdagverblijf van ouders dat ze niet meer weten hoe het nou moet met eten. Hun kindjes willen niet meer eten, lusten niet (meer) alles of zijn murw van alle stromingen die de laatste tijd de aandacht vragen in de media.
Want wat is nu gezonde voeding?
Wilt u een leuke, leerzame avond aanbieden voor ouders waarin zij tips en adviezen krijgen met een nuchtere blik!
Waarbij ze zelf ook mee kunnen denken en praten?
Dan kom ik graag deze avond invullen.
klik hier  voor een oriënterend gesprek over de mogelijkheden.